Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020

 In Evenement

OLDENZAAL – Ben je lid van OWC of ben via welke wijze dan ook aan onze wielervereniging verbonden? Dan ben je op zondag 5 januari 2020 van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van OWC Oldenzaal. Vanaf 11.00 uur ben je welkom in ons clubgebouw aan het Ben Wiggerplein, Oude Almeloseweg 1 in Oldenzaal.

Na het drinken van een bak koffie en het eten van een traditioneel stuk krentewegge beginnen we om 11.30 uur aan het officiële programma. Vanaf dat moment neemt het bestuur ons mee in het programma voor 2020. Ook is ruime gelegenheid om jubilarissen te eren en kampioenen binnen onze verenigingen te huldigen. Speciale aandacht gaat dan ook uit naar de unieke samenwerking met de Zwaluwen in Almelo.


UPDATE

Het programma voor de nieuwjaarsreceptie is bekend en zal er als volgt uit zien:

TijdstipActiviteit   
< 11.00uTeams maken een fietstocht;
11.30uinloop voor fietsers en niet fietsers, ruimte voor koffie/thee en belegde broodjes;
12.00uwoord van de Voorzitter;
huldiging van 12 jubilarissen die 25, 40 en 50 jaar lid zijn;
huldiging van de kampioenen;
afronding met hapje en drankje.

Woord van de voorzitter, Jan Lammerink

Het kader van OWC Oldenzaal
We naderen de afronding van een periode waarin we er met elkaar naar gestreefd hebben om alle posities binnen het kader te bezetten. Het ziet er ook naar uit dat de interim-voorzitter vervangen gaat worden. Een toelichting daarop krijgt u tijdens de receptie op 5 januari.

Voor de toekomst van OWC is het van belang dat ook jonge leden bereid zijn zitting te nemen op sleutelposities van onze vereniging. Als dat eenmaal op gang komt, blijkt dat een aanzuigende werking te hebben. Binnen het dagelijkse bestuur, in de begeleiding van de wedstrijdsport en in de sponsorcommissie zitten nu, als je naar de gemiddelde leeftijd van het ledenbestand kijkt, jonge mensen. Ook de site-beheer is in handen van relatief jonge leden. Wat een pluspunt is: ook wedstrijdsporters of ex-renners stellen zich beschikbaar voor functies binnen het bestuur en de commissies!

Bij de werving van kandidaten zijn we uitgegaan van duo-posities. Op belangrijke plekken doen twee mensen het werk mét elkaar. Tegenwoordig zijn er minder snel mensen te vinden voor het vele werk dat het aansturen van een vereniging met zich mee brengt. We hebben telkens goed afgewogen of de duo’s bij elkaar passen en elkaar kunnen steunen of zelfs versterken. Zo kunnen ze het werk met elkaar verdelen. Volgens ons lukt dat. In ieder geval hebben we nu levendige vergaderingen, omdat verjonging ook een andere manier van communiceren met zich mee brengt, door media-gebruik korte lijnen ontstaan en snel besluiten genomen kunnen worden. Nu het lekker gaat lopen bij OWC krijg ik er bijna moeite mee te stoppen als te lang zittende interim. Ik neem graag afstand voor de nieuwe mensen.

Raad van Advies
Grote wisselingen in het kader en sterke verjonging ondersteunen we met een Raad van Advies. OWC is een grote vereniging die werkt met een fors budget. Het jonge bestuur zal zich gaan redden,, maar ze kunnen altijd advies inwinnen bij de Raad. De Raad van Advies gaat ook twee keer per jaar met het bestuur in gesprek over het gevoerde beleid. Namen van de leden van deze Raad worden bekend gemaakt bij de receptie. Drie disciplines zijn vertegenwoordigd: deskundigen op het gebied van de wedstrijdsport, een financieel directeur van een grote sponsor en iemand met veelzijdige bestuurlijke ervaring. Nieuwsgierig of gewoon benieuwd? Kom op 5 januari naar de Nieuwjaarsreceptie.

Onderhoud wielerbaan
Op zaterdagochtend 28 december 2019 zal onder regie van onze wielerbaanbeheerder weer een onderhoudsevenement plaats vinden, zodat de renners ook komend seizoen weer veilig gebruik kunnen maken van de Herman Siers wielerbaan van OWC. Meer info hierover vind je HIER.

Kerstattenties en Nieuwjaarswensen
We wensen iedereen alvast fijne feestdagen in eigen kring. Gezondheid in het nieuwe jaar is het belangrijkste wat we elkaar kunnen wensen! Op 5 januari 2020 benadrukken we een voorspoedig 2020 door elkaar persoonlijk  het beste te wensen.

We kenden een traditie van bedanken van vrijwilligers door het bezorgen van kerststollen bij actieve leden of het zenden van tegoedbonnen van onze sponsor ‘Bakker Wantia’. Vrijwilligers bedanken doen we in 2020 anders. In ons Huishoudelijk Reglement staat dat alle leden beschikbaar zijn voor taken binnen onze organisatie. Maken we dan nog een aparte groep om deze met Kerst te bedanken, dan doe je het eigenlijk nooit goed. Door het aantal toegenomen vrijwilligers was het ook niet meer controleerbaar. Als je dan naderhand hoort “waarom krijgt die wat en waarom die niet?”, dan moet je als bestuur heroverwegen.

Zonder goede wil van vrijwilligers kunnen we niet en eigenlijk loopt dat nu goed bij OWC. We willen af van uitzonderingsposities, daarmee sluit je leden buiten en dat is nooit onze intentie geweest. We organiseren een dankfeest voor vrijwilligers bij onze vereniging. Daar is iedereen welkom, want iedereen doet wat, of wil wat doen binnen de club. Bovendien organiseer je meer verbinding met actieve leden tijdens een feestelijke bijeenkomst dan via een tegoedbon met een ‘dankjewel’ in de brievenbus. Nadere info over het feest volgt, maar we doen het niet in een periode waarin al veel gevierd wordt.

Jan Lammerink, namens het bestuur

Recent Posts