[wpseo_breadcrumb]

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)

De Oldenzaalse Wieler Club is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Bij het lidmaatschap van de OWC toerafdeling, is ook het lidmaatschap bij de NTFU inbegrepen. En dat levert je als fietser diverse voordelen op, zoals o.a. een verzekering tegen materiële schade en schade aan persoonlijke eigendommen. Maar tevens ontvang je als NTFU lid kortingen op georganiseerde tochten en ontvang je periodiek het FietsSport magazine.

NTFU leden

1.
NTFU ledenpas
2.
Verzekering
3.
Fietssport magazine
4.
Toertochten programma

De Nederlandse Toer Fiets Unie is de enige overkoepelende organisatie van de ca. 500 toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen en de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. De NTFU is als nationale sportbond bij de NOC*NSF aangesloten en internationaal bij de Alliance Internationale de Tourisme (ALT). De Oldenzaalse Wielerclub is dan ook aangesloten bij de NTFU.

Toerfiets Evenementen Programma

Elk jaar stelt de NTFU een kalender samen van alle fietstochten die door de aangesloten verenigingen in het hele land worden georganiseerd. Het TEP (Toerfiets-Evenementen-Programma) bevat ca. 6000 tochten en wordt gratis tijdens de algemene ledenvergadering verstrekt. Naast het toerfiets-evenementen-programma bevat dit boekwerk allerlei belangrijke informatie over het toerfietsen. Klik hier voor de NTFU toerkalender.

Toerfietskaart

Tevens ontvangt u als lid de toerfietskaart (TFK). Deze kaart is het bewijs dat u aangesloten bent bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Aan de TFK verbonden voordelen zijn een korting bij deelname aan NTFU-fietstochten, gegarandeerde maximum inschrijfkosten zonder kosten voor herinnering (de z.g. organisatiekosten) en een verzekering tegen w.a. en ongevallen. Men moet deze kaart kunnen tonen bij de inschrijving van een toertocht.

Verzekering

ToerFietsKaart-houders hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval zijn geregeld.

 

Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen:

  • De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt; de fiets waarop je rijdt is verzekerd
  • Ook kleding is meeverzekerd Voor meer informatie en schadeformulier zie hier voor de NTFU verzekeringen.

FietsSport Magazine

U krijgt zes maal per jaar het blad FietsSport Magazine thuisgestuurd. In het blad staan de officiële mededelingen van de NTFU alsmede vele artikelen over voor toerfietsers interessante onderwerpen zoals techniek, materiaal, accessoires, voeding en kleding. Tevens worden regelmatig reisverslagen, boekbesprekingen en informatie over buitenlandse tochten opgenomen.

Word lid van OWC en

Fiets met ons!