Eenmalig nieuwe opzet algemene ledenvergadering

 In Nieuws | Overig

OLDENZAAL – Door het coronavirus heeft OWC nog steeds geen Algemene Leden Vergadering kunnen houden. Door de recente maatregelen vanuit de overheid kan de geplande ALV op maandag 19 oktober niet bij het Landhuis gehouden worden. Op dit moment is het niet mogelijk een ALV te houden waarbij leden fysiek bij elkaar komen. OWC heeft daarom een nieuwe opzet georganiseerd zodat de vergaderpunten alsnog ‘besproken’ kunnen worden.

Een bericht van het bestuur

“Wij als OWC hebben overwogen om op 19 oktober een digitale bijeenkomst te organiseren, maar dit zou naast mogelijke technische- of vaardigheidsbeperkingen geen recht doen aan de inhoud van de bijeenkomst. Toch hebben we als vereniging een Algemene Leden Vergadering nodig want er zijn twee zaken die formeel geregeld moeten worden: het aantreden en aftreden van bestuursleden en het goedkeuren van de jaarrekening 2019.

Om dit te doen hebben we besloten om deze punten schriftelijk te gaan afhandelen. We gaan alle leden per e-mail of per post (voor diegene waarvan OWC geen geldig e-mail adres heeft) benaderen om te stemmen over de nieuwe bestuursleden en goedkeuring te geven voor de jaarcijfers van 2019. Voor de duidelijkheid geldt dat bestuursleden gekozen moeten worden met meerderheid van de stemmen. Het is dus belangrijk dat er gestemd wordt!

De volgende kandidaten worden voorgedragen voor het dagelijks bestuur:

  • Jaap Hiestand (duo-voorzitter);
  • Jeroen Nijhuis (duo-voorzitter);
  • Richard Mijnheer (duo-secretaris).

Naast deze kandidaten zal het bestuur dan bestaan uit:

  • Henk Lansink (duo-secretaris);
  • Mark Meijer (duo-penningmeester);
  • Sebastiaan Kamphuis (duo-penningmeester).

Jan Lammerink zal aftreden als voorzitter en is niet verkiesbaar.

Met deze duo-setup is het dagelijks bestuur compleet. Mochten er tegenkandidaten zijn dan kunnen die zich tot en met vrijdag 23 oktober aanmelden bij het secretariaat (e-mail: secretariaat@owc-oldenzaal.nl).

Naast het dagelijks bestuur kunnen we ook melden dat voor de verschillende afdelingen er nu nieuwe bestuursleden zijn. Voor de toerafdeling schuift Walter Niehuis door als voorzitter in de plaats van Jan Lammerink en zal Alexander Hommels als secretaris het stokje overnemen van Walter. Voor de wedstrijdafdeling zullen Maarten Groote Punt en Erik Heijdens het stokje overnemen van Gerard Kamphuis. Ron Lubbers neemt het stokje over van Rob de Bot voor de jeugdafdeling. De rol van voorzitter van de handbike afdeling is op dit moment nog vacant.

Op dit moment is de kascommissie gevraagd de cijfers van 2019 te controleren. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de kascommissie terug en geeft zijn plaats vrij aan een nieuw (in eerste instantie reserve) lid. Piet Bruijsten neemt afscheid van de commissie. Peter Wiegers en Guus Mulder blijven zitting nemen voor volgend jaar. We zoeken dus nog een nieuw kascommissielid. Heb je hiervoor interesse, geef je dan op via het secretariaat (e-mail: secretariaat@owc-oldenzaal.nl). Een beetje financiële kennis en –overzicht is meegenomen en de tijdsinvestering bedraagt ongeveer één tot twee uur op jaarbasis.

Hoe ziet nu het tijdschema eruit?

  • Vrijdag 23 oktober: Deadline met betrekking tot aanmelden tegenkandidaten bestuur
  • Vrijdag 30 oktober: Mailing per e-mail/post bijzondere ALV met verzoek tot stemming nieuwe bestuursleden (incl eventuele tegenkandidaten) en verzoek tot goedkeuring jaarcijfers 2019
  • Vrijdag 13 november: Deadline met betrekking tot het stemmen over nieuwe bestuursleden en goedkeuring jaarcijfers 2019.
  • Vrijdag 20 november: bekendmaking stemming nieuwe bestuursleden en goedkeuring jaarcijfers 2019.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen stemmen willen we jullie vragen je e-mail adres door te geven aan de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@owc-oldenzaal.nl) voor zo ver dat nog niet gedaan is.

We hopen via deze manier slagvaardig stappen te maken binnen onze vereniging.”

Het Bestuur van OWC

Recent Posts