Oldenzaalse Wieler Club

Nieuws

Algemene Leden vergadering maandag 25 maart 2019

dinsdag 5 februari 2019

Aanvang: 20.00 u
Lokatie: Clubgebouw OWC
Agendapunten (in concept):

  1. Opening door (interim) voorzitter
  2. Vaststelling notulen ALV 26 maart 2018
  3. Bestuurlijke veranderingen n.a.v. visieplaatje
  4. Bijzondere voorvallen afgelopen jaar
  5. Weergave van de verschillende toertochten
  6. Blik op de toekomst: samenwerking met de Zwaluwen
  7. Begroting 2019
  8. Huishoudelijk Reglement
  9. W.t.t.k.
  10. Afsluiting
Ad 7:
Het Huishoudelijk Reglement kan bij besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Voor wijziging is de normale meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.