Oldenzaalse Wieler Club

Nieuws

Evaluatieavond Toerafdeling OWC 22 oktober 2018

donderdag 15 november 2018

Notulen evaluatieavond Toerafdeling OWC 22 oktober 2018

Aanwezig namens het Recreatiebestuur: Jan Lammerink, Walter Niehuis en Harrie Klieverik
Aanwezig namens organisatie toertochten/wegkapiteins: Robert Semmekrot,  Wilfried Haarman, Max Ziemerink, Richard Brinkerink, Henk Lansink, Piet Bruisten, Rob van het Rood, Joost van Langen, Ronnie Damhuis, Jos Kemna, Peter Wiegers, Jos Blanke, Henk Bruns en Sjors Jansen.
Verder was de sponsorcommissie aanwezig: Jaap, Roy en Joost.
Afwezig met kennisgeving: John van Kempen, Jos olde Lohuis en Appie Maas.

                                                AGENDAPUNTEN
1.    Welkom en mededelingen
Door Jan wordt iedereen welkom geheten.
Van alle teams zijn de toertochten coördinatoren en wegkapiteins aanwezig.
Er is geen reactie binnengekomen op het verzoek om agendapunten aan te leveren in de uitnodiging. Vandaag willen we net als vorig jaar de agendapunten binnen een kleinere groep bespreken.

•    Stil werd gestaan bij het overlijden van Ben Wigger.
Familie is door het Bestuur gecondoleerd met het verlies. Dit werd op prijs gesteld.
Advertentie voor de krant is opgesteld en Jan heeft een memoriam opgesteld welke op verzoek aan de familie wordt voorgelegd. Op verzoek van de familie zal zaterdag bij het crematorium een ereboog door OWC worden gevormd.
•    Laatste ontwikkelingen binnen de vereniging:
o    Vrouwenteam stopt ermee na 3 jaar. We zijn begonnen met 30-35 renners; de oogst is niet gekomen.
o    Bij de wedstrijdafdeling wordt samengewerkt met de Zwaluwen uit Almelo. Trainers bepalen met elkaar waar en wanneer er getraind wordt.
Komende 4 jaar : trainers en kennis uitwisselen.
o    Huldiging Toon Hoveling als erelid.
Er is een werkgroep in het leven geroepen om een protocol op te stellen wanneer je in aanmerking kunt komen om te worden gehuldigd als erelid (wanneer je in de volle breedte voor de vereniging actief bent geweest).
Ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement moeten worden herschreven.

•    Evalueren is belangrijk en daartoe moet er een gelegenheid voor zijn.
Ook binnen de jeugdafdeling, handbikers, ATB jeugd en wedstrijdafdeling wordt er geëvalueerd.

2.    Opmerkingen verslag vorig overleg 27 november 2017
Geen.

3.    Sponsorcommissie
Gesproken werd over:
o    Netwerk: dynamiek
o    Toertochten (extra inkomsten)
o    Aankleding tochten / uitstraling (extra inkomsten)                : o.a. Foto in draaiboek opnemen
o    Nieuwe website (werving leden, extra inkomsten, communicatie): Gesponsord bureau BAM
o    Werving vrijwilligers
o    Nieuwe klassieker?
o    Graveltocht /Strada tocht

4.    Toertochten algemeen en evaluatie
Data toertochten 2019/2020:
14-04-2019     Teutoburgerwaldtocht
26-05-2019    ‘Sur Place’ toertocht
17-11-2019    Rudi Kemna Classic Veldtoer
05-01-2020    Maarten Nijland Veldtoer
RKC 18-11-2018: Oversteekposten is een probleem qua bezetting. Bord plaatsen van gevaarlijke oversteek; deelname is op eigen risico. Wordt niet gereageerd op de mail dan ieder persoonlijk bellen. Broodjes te bestellen bij onze sponsor Wantia.
Actie: Walter stuurt een actuele vrijwilligerslijst op naar de toertochten coördinatoren.
MNC: voorzien geen problemen.
Walter geeft aan dat met het RONOT-overleg is afgesproken dat wij van Natuurmonumenten niet op een pad bij de Hakenberg mogen fietsen.
Bij maximaal 200 deelnemers moeten we ons gaan afvragen om mankracht elders ter beschikking te stellen.
Teuto: Voorzien geen parkeerproblemen. Tekort aan vrijwilligers. Blijkt dat we aan vrijwilligers 110 posities bezetten. Deze worden met 90 personen bemenst (dubbele posities).
Vorig jaar enthousiaste politie aandacht. Er zijn overtredingen vastgesteld en beboet. Politie achteraf heel tevreden over de organisatie en gedrag van de deelnemers.
Gerard Kamphuis heeft de suggestie om motorrijders te laten meerijden welke mede toezien op gedrag en om hulp te verlenen.
Stuurbordjes met reclame (sponsorcie!)
Om alleen met voorinschrijving te gaan werken dreig je deelnemers te gaan missen.
Misschien naam Hennie Kuiper er aan koppelen. Rekening houden met opgave moment NTFU!
Maximaal 2.000 deelnemers mogelijk
SP: Voorzien geen parkeerprobleem door andere insteek (2018: 266 deelnemers).

5.    Leden kascontrole toerafdeling
Actie: Harrie gaat kandidaten benaderen.

6.    Begroting toerafdeling 2019
MTB Tekelenburg december?
Fietsweekend Osnabrück: bijdrage toerafdeling € 25 per deelnemer toerafdeling (max.1 keer per jaar).

7.    Aanleveren kopij voor het up to date houden van de OWC-site bij Walter
Als er nieuws is voor de OWC-site bericht sturen naar recreatie-owc@hotmail.nl

8.    Overige activiteiten en ondersteuning van en door de vereniging
Verzoeken hiertoe moeten aan het Recreatiebestuur worden gericht zodat deze ook in de begroting kunnen worden opgenomen.
    Toerweekend Osnabrück 17 t/m 19 mei 2019
    Actie: Harrie Klieverik en Walter
       MTB 27 of 28 december 2018 start Tecklenburg?

9.    Rondvraag en sluiting
Om 21.10 u sloot Jan de vergadering met dank aan allen.