Oldenzaalse Wieler Club

Lid worden?

Je kunt je als lid van de Ren- en toervereniging Oldenzaalse wielerclub O.W.C. aanmelden door het aanmeldingsformulier (hier te downloaden) en in te leveren bij de ledenadministratie.

Patricia Strohm
BAA Engelbertinklaan 39
7577 JR  Oldenzaal
telefoon 0541-51.96.16
patriciastrohm@hotmail.com

De contributie bedraagt voor 2011 :
 
Wedstrijd Race/MTB Jeugd alle categorieën € 27,-
  Tweede jeugdlid uit één gezin € 22,-
  Derde jeugdlid uit één gezin € 19,-
  Nieuwelingen € 44,-
  Junioren € 54,-
  Elite, beloften, amateurs € 54,-
Recreatie Incl. NTFU lidmaatschap € 70,-
Wedstrijd/Recreatie Handbike € 44,-

 
Met het OWC lidmaatschap conformeert men zich aan het 'Huishoudelijk Reglement


Bij aanmelding als lid van de recreatie afdeling bestaat tevens de optie tot aanmelding bij de NTFU. De voordelen van het NTFU lidmaatschap zijn:
- Fietsverzekering
- Als houder van de Toer Fiets Kaart (TFK) krijgt men korting op de inschrijfkosten van deze tochten.
- Fietssport magazine
- Toerfiets Evenementen Programma. TEP

Voor verdere inormatie over de NTFU zie hier de website.
De OWC heeft leenfietsen beschikbaar om aspirant jeugdleden de mogelijkheid te geven om eerst te bepalen of er daadwerkelijk affiniteit met de sport is. 

Leden van de wedstrijdafdeling zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een KNWU licentie. Na aanmelding door de clubsecretaris (benno.dickhoff@live.nl) ontvang je van de KNWU een inlogcode en wachtwoord voor het besloten deel van de KNWU website. Daar kun je je licentie aanvragen. Niet recreatieleden kunnen ook gebruik maken van de NTFU verzekering. Zij betalen dan een toeslag van:  € 31,= als NTFU-hoofdlid € 28,= als NTFU-gezinslid.
 
Veel fietsplezier is het uitgangspunt bij het lidmaatschap van OWC in alle afdelingen. Aan het lidmaatschap zijn echter ook verplichtingen verbonden. Zie hiervoor ons huishoudelijk reglement zoals dit in de Algemene Leden Vergadering van maart 2010 is goedgekeurd.
Aanmeldingen, adreswijzigingen en eventuele andere wijzigingen graag doorgeven aan ledenadministateur.