Oldenzaalse Wieler Club

Gedragsregels

Gedragsregels voor het gebruik van de Herman Siers wielerbaan

1. Bij georganiseerde trainingen dienen alle waarschuwingsborden te worden omgeklapt en de slagboom bij het kruisende fietspad te worden gesloten. Ook dient het bord van omleiding fietspad i.v.m. In gebruik zijn van de wielerbaan te worden omgeklapt.

2. Na trainingen dient alles weer in de orginele staat te worden terug gebracht zodat niemand overmatig hinder ondervindt.

3. Men is altijd verplicht een goedgekeurde helm te dragen.

4. Men is verplicht vòòr gebruik toestemming te vragen bij onderstaand emailadres.

5. Triatlonsturen zijn tijdens gezamenlijke trainingen verboden.

6. Men moet ten allen tijde tegen de richting van de klok fietsen.

7. Men dient rechts te houden i.v.m. inhalen door snellere fietsers.

8. Wees ten allen tijde correct en ga niet schreeuwen.

9. Houd rekening met andere fietsers, niet iedereen fietst even snel!

10. Bij het uitfietsen dient men uiterst rechts te houden.

11. Het is verboden om bij het uitfietsen langs de visvijver te fietsen.

12. Gooi geen afval weg en gebruik de aanwezige afvalbakken.

13. Het trainen is voor eigen risico. Het bestuur van de owc / regio twente kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade op welke wijze dan ook ontstaan.

14. Aanwijzingen van de owc / regio twente dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

15. De oversteekplaatsen voor de vissers dienen zoveel mogelijk te worden vrijgehouden.

16. Indien men met een andere groep wil meetrainen doe dit in overleg met de trainer of begeleider.

Als een ieder zich aan bovenstaande regels houdt en zich tolerant, sportief en beleefd opstelt, kan er door iedereen met plezier gebruik worden gemaakt van de wielerbaan.

Het bestuur van de Oldenzaalse WielerClub

Informatie over huur en gebruik van de wielerbaan via: wielerbaan@owc-oldenzaal.nl