Oldenzaalse Wieler Club

berichtbestuur

Beste leden van OWC,
 
De vereniging zit midden in een periode van herbezinning op de toekomst.
 
De visie van de club is helder. Deze is tot stand gekomen na overleg met de leden en in de laatste algemene ledenvergadering goedgekeurd. Het document is te vinden op de site van OWC.
 
Er zit groei in het ledenaantal. Na de oprichting van het vrouwenteam zijn er boven verwachting veel aanmeldingen binnengekomen. We hebben in die afdeling nu 32 actieve leden. Twaalf dames hebben een amateur licentie en in totaal zijn er tien elite/belofte renster. 
 
De resultaten bij de amateurs werken aanstekelijk. Het ledenaantal groeit en het peloton wordt flink gekleurd door de kleding van OWC-ers.
 
In de nabije toekomst willen we weer een elite/belofte team op de weg brengen. Opleiden van onze jeugd vraagt daarom extra inspanning.
 
Daarnaast groeit ook het aantal toerleden. Het is belangrijk dat nieuwe leden bij de toerafdeling goed opgevangen en begeleid worden.
 
Al deze activiteiten vragen meer van het kader en daarvoor zoeken we uitbreiding. We willen naar helder afgebakende taken binnen de vereniging. Tot heden lag de druk teveel bij een te kleine vaste groep van vrijwilligers.We hebben mensen nodig voor: het clubblad Klein Verzet, bestuurstaken, begeleiding van de jeugd, begeleiding van het vrouwenteam, sponsorcommissie, beheer van de accommodatie. Daarmee ben ik nog niet eens volledig.
 
Er is twee keer afstemming geweest met leden en wel in november 2015 en in maart 2016. Op 27 juni vanaf 20.00 uur gaan we weer in gesprek met een aantal leden. Deze hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Daarmee willen we niemand buiten sluiten, maar overleggen met 600 leden werkt in onze ogen niet. Iemand die graag erbij wil zijn op 27 juni is van harte welkom. Meld je dan even aan via de mail jgmlammerink@gmail.com
 
Ik hoop dat we namens OWC op 27 juni en snel daarna spijkers met koppen kunnen slaan en we op korte termijn voldoende bezetting hebben binnen de vereniging zodat we aan de slag kunnen met autonoom functionerende afdelingen.
 
Vriendelijke groet,
 
Jan Lammerink namens het bestuur.