Oldenzaalse Wieler Club

Lidmaatschap

Je kunt je als lid van de Ren- en toervereniging Oldenzaalse wielerclub O.W.C. aanmelden door het aanmeldingsformulier (hier te downloaden) in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.

Jeroen Nijhuis

telefoon 06 1299 7376
ledenadministratie@owc-oldenzaal.nl

De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2018 :
 
Wedstrijd Race/MTB Jeugd alle categorieën € 34,-
  Tweede jeugdlid uit één gezin € 28,-
  Derde jeugdlid uit één gezin € 25,-
  Nieuwelingen € 50,-
  Junioren € 63,-
  Elite, beloften, amateurs € 63,-
  KNWU lidmaatschap (vanaf nwl) € 11,50
  extra NTFU lidmaatschap € 35,-
     
Recreatie Incl. NTFU lidmaatschap € 80,-
  Tweede recreatielid uit één gezin                  € 75,-
     
Wedstrijd/Recreatie Handbike € 51,-
  KNWU lidmaatschap € 11,50
  extra NTFU lidmaatschap € 35,-
     
Donateur   € 35,-

 
Met het OWC lidmaatschap conformeert men zich aan het 'Huishoudelijk Reglement' 


Bij aanmelding als lid van de recreatie afdeling hoort tevens de aanmelding bij de NTFU. De voordelen van het NTFU lidmaatschap zijn:
- Fietsverzekering
- Als houder van de Toer Fiets Kaart (TFK) krijgt men korting op de inschrijfkosten van deze tochten.
- Fietssport magazine
- Toerfiets Evenementen Programma. TEP

Voor verdere informatie over de NTFU zie hier de website.
De OWC heeft leenfietsen beschikbaar om aspirant jeugdleden de mogelijkheid te geven om eerst te bepalen of er daadwerkelijk affiniteit met de sport is. 

Leden van de wedstrijdafdeling zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een KNWU licentie. Na aanmelding door de ledenadministratie ontvang je van de KNWU een inlogcode en wachtwoord voor het besloten deel van de KNWU website. Daar kun je je licentie aanvragen. Voor het aanvragen van een licentie is een medische keuring, vanaf de leeftijd van 17 jaar, noodzakelijk. Het SMA of SMC Sporthomed is een door de OWC  aanbevolen instantie. Niet recreatieleden kunnen ook gebruik maken van de NTFU verzekering. Zij betalen dan een toeslag van:  € 35,= als NTFU-hoofdlid € 32,= als NTFU-gezinslid.
 
Veel fietsplezier is het uitgangspunt bij het lidmaatschap van OWC in alle afdelingen. Aan het lidmaatschap zijn echter ook verplichtingen verbonden. Zie hiervoor ons huishoudelijk reglement zoals dit in de Algemene Leden Vergadering van maart 2010 is goedgekeurd.
Aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen en eventuele andere wijzigingen graag doorgeven aan ledenadministratie