Oldenzaalse Wieler Club

Clubblad Klein Verzet

Zoals elke vereniging kent ook de OWC een clubblad met de toepasselijke naam Klein Verzet. Het blad bestaat inmiddels tientallen jaren en verschijnt vier keer per jaar en wel eind februari, mei, september en medio december. In het nummer van september 2013 leest u hoe we in de toekomst verder gaan met het clubblad en de wijze waarop we u in de toekomst gaan informeren.

Klik hier voor de uitgave van december 2013
Klik hier voor de uitgave van september 2013
Klik hier voor de uitgave van mei 2013
Klik hier voor de uitgave van februari 2013
Klik hier voor de uitgave van december 2012De redactie streeft er naar een veelzijdig en gevarieerd blad uit te brengen waarbij de inbreng van alle leden en sponsoren van groot belang is. We stellen het op prijs dat van de vele evenementen, wedstrijden en toertochten, georganiseerd door de OWC, verslag wordt gemaakt in Klein Verzet. Voor de planning van de inhoud verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze coördinator van het clubblad. De teksten ontvangen wij graag in Word (.doc, .docx, .txt of .odt) en de foto's als bijlage in een .jpg bestand.

We zien jouw bijdrage graag tegemoet.

In de jaarvergadering 2013 kwam het voortbestaan van ons clubblad ter sprake. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor een digitale nieuwsbrief. Daarbij is de stem van de leden erg belangrijk. Begin 2013 is een enquete uitgevoerd. Hier leest u de uitslagen en een samenvatting van de trends die waargenomen zijn.