Oldenzaalse Wieler Club

Algemene Ledenvergadering

Volgens de statuten van de OWC schrijft het bestuur binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een Algemene Leden Vergadering uit. De notulen van vorige vergaderingen treft u hieronder aan.