Oldenzaalse Wieler Club

Contactpersonen

De vereniging is opgericht op 10 augustus 1948 en vormt een rechtspersoon als gevolg van de Koninklijke goedkeuring van 1 april 1950 en de notariële akte van
31 augustus 1982. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 40075147.
 
Postadres  
Telefoon
 
 
E-mail secretariaat@owc-oldenzaal.nl  
De algemene ledenvergadering bezit de hoogste zeggenschap. Alle leden hebben één stem en kunnen deze tijdens een vergadering uitbrengen. Het hoofdbestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering, voert het beleid uit. 
  
Hoofdbestuur
  • Voorzitter
Vacant
 
  • Secretaris
 
 
  • Penningmeester
Rick Damhuis
    penningmeester@owc-oldenzaal.nl
     
Ledenadministratie   Jeroen Nijhuis
    06 1299 7376
    ledenadministratie@owc-oldenzaal.nl
     
     
Facilitair beheer Oude Almeloseweg 1 in Oldenzaal
    0541 – 51.13.83
    Beheerder: Harry Klieverik
     
Clubblad webmaster
     
Clubkleding
  • Wedstrijdafdeling
Herman Hilgenberg
 
  • Toerafdeling
 - naam volgt -
 
De organisatie van OWC bestaat uit verschillende afdelingen met voor vrijwel elke afdeling een contactpersoon.
Voor contactgegevens klik hier!